Geek Mythology

January 29, 2009

Pupeteer

Filed under: Main — Mackanlee @ 1:30 am

This is a powerfull photo artwork called “Pupeteer” by my friend Juan Pedro Fabra. Hes a great artist working here in Stockholm, and he is also one of the original cool time brothers. Check out more of his work at http://www.juanpedrofabra.com/

January 26, 2009

VICTIMS

Filed under: Main — Mackanlee @ 11:49 pm

Victims are another great Stockholm band. I went by their bandpractice today and bought some shirts. Enjoy this hard hitting song called “This is the end” from them!

January 25, 2009

FAIL

Filed under: Main — Mackanlee @ 6:44 pm

“Fail” is the name of a popular Internet meme where users superimpose the word “fail” or “epic fail” onto embarrassing, ironic, or compromising photos or short videos.-wikipedia

Belly dancing fail

Videogame fail

Enkopres fail

Ambulance fail

Iraq war fail

Pen twirling fail

Sculpture fail

January 24, 2009

The Stories We Live by: Personal Myths and the Making of the Self

Filed under: Main — Mackanlee @ 11:04 pm

Mc Adams skriver att spädbarnets första kontakt med föräldrarna skapar grunden för ”den narrativa tonen” i den långsiktiga utvecklingen av den personliga myten. Varje personlig myt har en narrativ ton, oavsett om den är hopplöst pessimistisk eller gränslöst positiv. Alltså är de första två åren av en människas liv grundläggande för hur den narrativa tonen senare utvecklar sig själv i den personliga myten när personen blir äldre. Om bebisen har fått uppleva trygghet och närhet under sina första år så kommer den med största sannolikhet gå ut i världen och utsråla tillit och tro på en postiv framtid. Världen blir god, förutsägbar, och människor som försöker göra saker kommer i regel lyckas. Om man däremot har haft en ofullständig kontakt med föräldrarna under sina första år så skapar detta ett pessimistikt narrativ. Man tror inte att människor får det som de strävar efter. Världen blir oförutsägbar och lömsk. Sagan får oftast ett olyckligt slut.

Den narrativa tonen är oftast det första som kommer fram när en person berättar om sin egen livsberättelse. I en optimistisk berättelse så finns det fortfarande hopp, även om tragiska saker händer. I en pessimistisk berättelse så kan även positiva händelser svärtas ner av negativitet. Oftast så är folk inte medvetna om denna ursprungliga världsuppfattning som härstammar från de tidigaste åren i personens liv. Dessa synpunkter kan ändras under en persons livstid beroende på vad han eller hon råkar ut för. Psykologer uppmuntrar otfta sina klienter att utveckla postiva narrativ. Dessa hjälper en person att lättare ta sig igenom svårigheter men även att repa sig från vissa sjukdomar. Psykologen Shelly Taylor menar att människor ofta har överdrivet positiva självbilder men just detta faktum hjälper dem att kunna hantera livet på ett bättre sätt. Hon menar att om en person lyckas utveckla en berättelse runt omkring ett trauma eller en sjukdom som gör att han eller hon inte känner sig som ett offer under den längre, så kommer situationen att bli mycket mer lätthanterlig (konsten utgör ett utmärkt verktyg för att kunna göra detta). Ofta kan man inte veta varför man drabbas av någonting (som cancer tex.) men när individen utvecklar ett eget narrativ om varför så kan hon lättare utveckla positiva bilder som kommer hjälpa henne att hantera sjukdomen på ett bättre sätt .Med detta sagt är det viktigt att inte förtränga negativ känslor eller erfarenheter. När en person utvecklar sin egen personliga mytologi så öser hon ur en mängd av både positiva och negativa erfarenheter. Dessa kommer att prägla hur hon uppfattar sig själv.

January 21, 2009

Aint it a shame to have a drink on a sunday….

Filed under: Main — Mackanlee @ 7:52 pm

Just had to throw in one more from the Domestic Bumblebees!!!

January 20, 2009

Filed under: Main — Mackanlee @ 10:44 am

This is one of my old school homies, Thomas Rusiak, new band(hes the guy singing backup vocals and playing guitar). Lead singer is Adiam Dymott.

January 18, 2009

Details (part 1)

Filed under: Main — Mackanlee @ 9:00 pm

These are details from the La Tierra Salvaje installation that I made together with Valeria Montti Colque and Dilomprizulike.
All photos by Waldemar Hansson.

Filed under: Main — Mackanlee @ 7:14 pm

There will be an interview with me on P4 radio Stockholm tommorow between 815 and 830 in the morning. Tune in into that cause Im going to be talking about our new installation.

January 17, 2009

La Tierra Salvaje

Filed under: Main — Mackanlee @ 11:18 pm

This is a walkthrough of the installation that I built with Valeria Montti Colque and Dilomprizulike at Botkyrka konsthall. It runs until March 14th

Filed under: Main — Mackanlee @ 12:07 pm

An article featuring our new show at Botkyrka konsthall was published in the Swedish newspaper Svenska Dagbladet today.

Next Page »

Powered by WordPress